Neurologisk hold

Et neurologisk hold er udelukkende for patienter, der har neurologiske lidelser. Det kan eksempelvis dreje sig om følger efter blodprop eller hjerneblødning, cerebral parese, sclerose eller parkinson.

Øvelserne på et neurologisk hold bliver altid tilpasset den enkelte patient og foregår i de fleste tilfælde i vores store neurologiske genoptræningsområde eller rundt i træningscenterets øvrige maskiner eller træningsredskaber.

Alle patienter har forskellige udfordringer på de neurologiske hold, selvom de i princippet kan have den samme diagnose. Neurologisk genoptræning er ekstremt vigtigt for denne patientgruppe, og derfor bliver deltagerne fulgt tæt af vores to neurologiske fysioterapeuter samt en assistent. På et neurologisk hold bliver der desuden løbende lavet tests for at måle fremgang og udvikling hos patienterne.