Priser og vilkår

Fysioterapeutisk behandling og ydelser

BehandlingerHonorarPatientandelSygesikr. andel
 Første konsultation 460,19279,34180,85
 Normal behandling 292,60 177,61114,99
 Kort behandling 195,07 118,4176,66
 Opfølgende træningsterapi 97,54 59,2138,33
 Holdtræning 195,07 118,4176,66
 Udeblivelse292,60 292,600,00
SundhedsydelserHonorarPatientandelSygesikr. andel
Medlemskab af træningscenter, over 18 år 249, 00 kr. pr. måned 249,00 kr. pr. måned0 kr.
Medlemskab af træningscenter, under 18 år, pensionist eller efterlønner 199,00 kr. pr. måned 199,00 kr. pr. måned0 kr.
Træningsvejledning af fysioterapeut 1 time300,00 kr.300,00 kr.0 kr.
Træningsvejledning af fysioterapeut 1/2 time 160,00 kr.160,00 kr.0 kr.
Velvære/sportsmassage 25 min. 225,00 kr.225,000 kr.
Fysiurgisk massage 25 min.250,00 kr.250,00 kr.0 kr.
Zoneterapi/akupunktur/massage 55 min.380,00 kr.380,00 kr.0 kr.
Zoneterapi/akupunktur/massage 55 min. (5 klip)1.750,00 kr.1.750,00 kr.0 kr.
Zoneterapi/akupunktur/massage 80 min.550,00 kr.550,00 kr.0 kr.
Zoneterapi/akupunktur/massage 80 min. (5 klip)2500,00 kr.2500,00 kr.0 kr.
Zoneterapi til børn225,00 kr.225,00 kr.0 kr.

Priser:

Priser med sygesikringstilskud reguleres 2 gange årligt efter gældende overenskomst.

Afbud:

Er du forhindret i at komme til aftalt tid, skal der meldes afbud senest kl. 09.00 på behandlingsdagen.

Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves fuld betaling.

Sygeforsikring "danmark" giver tilskud til fysioterapeutiske behandlinger, der er ydet af en autoriseret fysioterapeut efter henvisning fra læge.

Læs mere om "danmark"s takster

Forsikring:

Har du en forsikring der dækker dine behandlinger, skal du medbringe skriftlig accept fra dit forsikringsselskab inden første konsultation hos fysioterapeuten.

Utilsigtet hændelse:

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan læse mere her.

Patienterstatningen:

Om PEBL

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

Aktindsigt:

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal
hos sundhedsvæsenet.
Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem.
Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal.