Priser og vilkår

Fysioterapeutisk behandling og ydelser

Behandlinger Honorar Patientandel Sygesikr. andel
 Første konsultation  449,56 272,88 176,68
 Normal behandling  285,84  173,50 112,34
 Kort behandling  190,57  115,68 74,89
 Opfølgende træningsterapi  95,28  57,83 37,45
 Holdtræning  190,57  115,68 74,89
 Udeblivelse 285,84   285,84 0,00
Sundhedsydelser Honorar Patientandel Sygesikr. andel
Medlemskab af træningscenter, over 18 år  249, 00 kr. pr. måned  249,00 kr. pr. måned 0 kr.
Medlemskab af træningscenter, under 18 år, pensionist eller efterlønner  199,00 kr. pr. måned  199,00 kr. pr. måned 0 kr.
Træningsvejledning af fysioterapeut 1 time 300,00 kr. 300,00 kr. 0 kr.
Træningsvejledning af fysioterapeut 1/2 time  160,00 kr. 160,00 kr. 0 kr.
Ultralydsscanning 1. konsultation 299,00 kr. 299,00 kr. 0 kr.
Ultralydsscanning opfølgning 150,00 kr. 150,00 kr. 0 kr.
Velvære/sportsmassage 25 min. 225,00 kr. 225,00 0 kr.
Fysiurgisk massage 25 min. 250,00 kr. 250,00 kr. 0 kr.
Zoneterapi/akupunktur/massage 55 min. 380,00 kr. 380,00 kr. 0 kr.
Zoneterapi/akupunktur/massage 55 min. (5 klip) 1.750,00 kr. 1.750,00 kr. 0 kr.
Zoneterapi/akupunktur/massage 80 min. 550,00 kr. 550,00 kr. 0 kr.
Zoneterapi/akupunktur/massage 80 min. (5 klip) 2500,00 kr. 2500,00 kr. 0 kr.
Zoneterapi til børn 225,00 kr. 225,00 kr. 0 kr.
Cardion Sundhedsprofil 700,00 kr. 700,00 kr. 0 kr.

Priser:

Priser med sygesikringstilskud reguleres 2 gange årligt efter gældende overenskomst.

Afbud:

Er du forhindret i at komme til aftalt tid, skal der meldes afbud senest kl. 09.00 på behandlingsdagen.

Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves fuld betaling.

Sygeforsikring "danmark" giver tilskud til fysioterapeutiske behandlinger, der er ydet af en autoriseret fysioterapeut efter henvisning fra læge.

Læs mere om "danmark"s takster

Forsikring:

Har du en forsikring der dækker dine behandlinger, skal du medbringe skriftlig accept fra dit forsikringsselskab inden første konsultation hos fysioterapeuten.

Utilsigtet hændelse:

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan læse mere her.

Patienterstatningen:

Om PEBL

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

Aktindsigt:

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal
hos sundhedsvæsenet.
Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem.
Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal.