Gå til hoved-indhold

Medlemskab

Indmeldelse i FysioDanmark Slagelses træningscenter:

Priser:
249,- kr for voksne pr. måned.
199,- kr for børn u/18 år, efterlønsmodtagere og pensionister pr. måned.

Betaling:
Ved indmeldelse oprettes samtidig et PBS-abonnement. Den første betaling vil blive trukket den 1. i den efterfølgende måned. Betalingen vil dække for perioden fra oprettelsesdagen samt den følgende hele måned.
Fremadrettet hæves betaling hver den 1. for den kommende måned.

Gratis prøvetime i træningscenteret:

Har du lyst til at se, om vores træningscenter er noget for dig, så er det altid gratis at komme en dag og deltage på en holdtræning eller træne selv i træningscenteret. Du skal bare lige aftale det med receptionen i forvejen via mail eller telefon.

Fortrydelse:
Du har mulighed for at fortryde købet og annullere medlemskabet inden 14 dage efter indmeldelsesdatoen. Dette er under forudsætning af, at du ikke har benyttet træningscentret.

Opsigelse:
Medlemskabet kan opsiges ved at udfylde en opsigelsesblanket i receptionen.
Du kan også sende en mail med din opsigelse på mail@fysiodanmarkslagelse.dk.
Opsigelse pr. telefon er ikke gyldig udmeldelse.
Opsigelse af PBS-aftale er IKKE gyldig opsigelse af aftalen.
Opsigelsesfrist: Opsiges aftalen inden den 10. i måneden, er den gyldig, således at den pågældende måned er sidste medlemsmåned.
Spørg os, hvis du er i tvivl.

Rykker:
Hvis der ikke er dækning på kontoen, og der udsendes rykkerskrivelse til medlemmet angående den udeblivende betaling, opkræves der desuden et rykkergebyr på kr. 150,00. Hvis medlemmet ikke indbetaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har FysioDanmark Slagelse ret til at kræve betaling for en måned yderligere. Det til enhver tid skyldige beløb forrentes fra forfaldsdato med en årlig rente svarende til den til enhver tid gældende rente, jfr. Renteloven §5.

Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter modtagelse af rykkerskrivelsen, har FysioDanmark Slagelse ret til at sende sagen videre til inkasso. Herfor kan FysioDanmark Slagelse kræve et inkassogebyr på kr. 300,00.

Bero:
Det er muligt at sætte et medlemskab i bero i en periode på maksimalt fire måneder. Det er gratis at
sætte sit medlemskab i bero, og det gøres ved at udfylde en blanket i receptionen. Tidsfristerne er som ved opsigelse.

Prisregulering og ansvar:
Prisstigning meddeles 45 dage i forvejen, med undtagelse af dem, der skyldes stigning i momssatsen.
FysioDanmark Slagelse påtager sig intet ansvar for medlemmers ejendele, heller ikke for tab som skyldes tyveri, indbrud eller for skader på medlemmer eller deres ejendele. FysioDanmark Slagelse tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke eller andre personers handling eller mangel på samme. Det påhviler alle medlemmer at tage del i og følge de gældende ordensregler samt at udvise almindelig respekt overfor andre medlemmer.

Påklædning:
Der skal trænes i træningstøj og indendørssko.

Helbredstilstand:
Ethvert medlem er selv ansvarlig for, at hans/hendes helbred er egnet til at træne hos FysioDanmark Slagelse, og hvis du er i tvivl, så få en konsultation hos egen læge inden træningsopstart.

Ekskludering og udelukkelse af medlem:
FysioDanmark Slagelse forbeholder sig ret til uden forklaring omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af groft regelbrud udelukkes medlemmet uden tilbagebetaling af eventuelt indestående. FysioDanmark Slagelse tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller brug af ulovlige produkter, betragtes dette som groft regelbrud. Ligeledes må der ikke nydes tobak eller alkohol i centret.

Medlemsregistrering:
Alle medlemmer registreres i en database. Ved at indgå medlemskab i FysioDanmark Slagelse accepterer medlemmet denne registrering. Samtidig giver medlemmet også sin tilladelse til at FysioDanmark Slagelse kan fremsende informationer.

Dit sygesikringsbevis er dit medlemskort.

Praktiske oplysninger:
FysioDanmark Slagelse forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud, åbningstider og almindelige betingelser. Ændringer kan kun træde i kraft, hvis de meddeles på forhånd. Sådanne ændringer meddeles på hjemmesiden. Der gives i disse tilfælde ikke kompensation.

Færdselsregler i træningscenteret:

  • Mobiltelefonen skal sættes på lydløs eller slukkes.
  • Gå i cafeområdet, hvis du skal tale i mobiltelefon.
  • Tør sved op med dit medbragte håndklæde eller med papir og sprit fra holderne.
  • Sørg for at være ude til lukketid og ikke bare færdig med træning.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Vores mission er at hjælpe alle vores patienter bedst muligt!

Har du problemer med kroppen, så står vores store team af eksperter klar til at hjælpe dig.

Tlf.: 58 52 70 11
Email: mail@fysiodanmarkslagelse.dk