Gå til hoved-indhold

Børnefysioterapi for 1-18 år

Børn der er udfordret i bearbejdningen af sensoriske indtryk kan have svært ved at deltage både i læringssituationer og i sociale sammenhænge. Et barn med den type udfordringer vil meget ofte komme til at opleve problemer i den motoriske og emotionelle udvikling. Disse børn har typisk vanskeligheder med at opnå det forventede motoriske niveau, hvis man sammenligner dem med deres jævnaldrende kammerater.

I et forløb hos os vil der derfor også være fokus på at vejlede forældre i relevante motoriske og sansemotoriske aktiviteter, som kan trænes hjemme. Behandlingen vil, så vidt det er muligt, altid foregå i et tæt samarbejde med barnets forældre og andre omsorgspersoner.

Forløb for børnefysioterapi

Forløbene hos en af vores børnefysioterapeuter bliver altid tilrettelagt, så det passer til barnets type af udfordringer. For nogle børn vil det være mest effektivt med en meget intensiv indsats over en længere periode. Det kunne eksempelvis være børn med omfattende motoriske og sansemotoriske udfordringer. Andre forløb vil være af kortere varighed med efterfølgende vejledning og supervision over en længere periode. Vi vil derfor altid opstarte vores forløb med en grundig udredning, så forløbet bliver mest meningsgivende for det enkelte barn og dets familie.

Hvordan får jeg børnefysioterapi til mit barn?

Børnene, der kommer i vores børnefysioterapeutiske afdeling, kan både være henvist af egen læge, gennem et forsikringsselskab eller være børn, hvis forældre ønsker behandling og vejledning til at støtte op om deres motoriske og sansemotoriske udvikling.

Vi tilbyder udrednings- og behandlingsforløb til børn alderen 0-18 år, som kan henvende sig med:

· generelle motoriske og sansemotoriske udfordringer

· aktivitet/inaktivitets udfordringer

· neurologiske diagnoser (eksempelvis CP)

· specialområdet og udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme og downs syndrom)

· udfordringer i at holde fokus på en aktivitet, er kropslig urolig og har svært ved at sidde stille

· besvær med at deltage i sociale sammenhænge

· ubehag eller søgen mod skarpt lys, berøring og høje lyde

 

Vi står klar til at hjælpe dig!

Lider du af enten kroniske eller længerevarende smerter, kan det være svært at komme i gang med den nødvendige behandling og genoptræning.

Vi ved, at vores livskvalitet afhænger ekstremt meget af, om vi kan gøre de ting, som vi "plejede" at kunne. Det kan være de ugentlige løbeture, havearbejdet eller legetid med børnebørnene, der pludselig ikke kan lade sig gøre mere.

Vi er her for at hjælpe dig med at blive klar over, hvad der er galt i kroppen, og hvad der skal til for at komme problemet og smerterne til livs, så du kan leve det liv, du ønsker at leve.

Rejsen mod en smertefri eller næsten smertefri krop er ikke altid let og ligetil, men vi er med hele vejen for at vejlede, hjælpe, støtte og fejre alle de små og store fremskridt.

Har du problemer med kroppen, så står vores store team af eksperter klar til at hjælpe dig. Det er vores vigtigste mission.

Tlf.: 58 52 70 11
Email: mail@fysiodanmarkslagelse.dk