Medlemskab

Indmeldelse i FysioDanmark Slagelse træningscenter:

Priser:
249,- kr for voksne pr. måned
199,- kr for børn u/18 år, efterlønnere og pensionister pr. måned

Betaling:
Ved indmeldelse oprettes samtidig et PBS abonnement. Dette indebærer, at der til den 1. hverdag i den 1. måned hæves betaling for medlemsdage op til den 1. samt for den kommende hele måned.
Fremadrettet hæves betaling den 1. for den kommende måned.

Fortrydelse:
Du har mulighed for at fortryde købet og annullere medlemskabet inden 14 dage efter indmeldelsesdatoen. Dette er under forudsætning af, at du ikke har benyttet træningscentret.

Opsigelse:
Medlemskabet skal opsiges på en opsigelsesblanket i FysioDanmark Slagelse. Det kan gøres i receptionen.
Alle opsigelser skal bekræftes skriftlig på blanketten af en medarbejder i FysioDanmark Slagelse.
Opsigelse på telefon er ikke gyldig udmeldelse.
Opsigelse af PBS aftale er IKKE gyldig opsigelse af aftalen.
Opsigelsesfrist: Opsiges aftalen inden den 10. i måneden er den gyldig, således den pågældende måned er sidste medlemsmåned.
Spørg os hvis du er i tvivl.

Rykker:
Hvis der ikke er dækning på kontoen og der udsendes rykkerskrivelse til medlemmet angående den udeblivende betaling, opkræves der desuden et rykkergebyr på kr. 150,00. Hvis medlemmet ikke indbetaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato har FysioDanmark Slagelse ret til at kræve betaling for 1 måned yderligere. Det til enhver tid skyldige beløb forrentes fra forfaldsdato med en årlig rente svarende til den til enhver tid gældende rente, jfr. Renteloven §5.

Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter modtagelse af rykkerskrivelsen, har FysioDanmark Slagelse ret til at sende sagen videre til inkasso. Herfor kan FysioDanmark Slagelse kræve et inkassogebyr på kr. 300,00.

Bero:
Det er muligt at sætte et medlemskab i bero. Dette i en periode på max. 4 måneder. Det er gratis at
sætte sit medlemskab i bero, og det gøres ved at udfylde en blanket i receptionen. Tidsfristerne er som ved opsigelse.

Prisregulering:
Prisstigning meddeles 45 dage i forvejen med undtagelse af dem, der skyldes stigning i momssatsen.
FysioDanmark Slagelse påtager sig intet ansvar for medlemmers ejendele og påtager sig intet ansvar for tab som skyldes tyveri, indbrud eller for skader på medlemmer eller disses ejendele. FysioDanmark Slagelse tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke eller andre personers handling eller mangel på samme. Det påhviler alle medlemmer at tage del i og følge de gældende ordensregler samt at udvise almindelig respekt overfor andre medlemmer.

Påklædning:
Der skal trænes i træningstøj og indendørssko.

Helbredstilstand:
Ethvert medlem er selv ansvarlig for, at hans/hendes helbred er egnet til at træne hos FysioDanmark Slagelse, og hvis du er i tvivl, så få en konsultation hos egen læge inden træningsopstart.

Ekskludering og udelukkelse af medlem:
FysioDanmark Slagelse forbeholder sig ret til uden forklaring omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af groft regelbrud udelukkes medlemmet uden tilbagebetaling af eventuelt indestående. FysioDanmark Slagelse tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller brug af ulovlige produkter betragtes dette som groft regelbrud. Ligeledes må der ikke nydes tobak eller alkohol i centret.

Medlemsregistrering:
Alle medlemmer registreres i en database. Ved at indgå medlemskab i FysioDanmark Slagelse accepterer medlemmet denne registrering. Samtidig giver medlemmet også sin tilladelse til at FysioDanmark Slagelse kan fremsende informationer.

Dit sygesikringsbevis er dit medlemskort.

Praktiske oplysninger:
FysioDanmark Slagelse forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud, åbningstider og almindelige betingelser. Ændringer kan kun træde i kraft, hvis de meddeles på forhånd. Sådanne ændringer meddeles på hjemmesiden. Der gives i disse tilfælde ikke kompensation.

”Færdselsregler”:

  • Mobiltelefonen skal sættes på ”lydløs” eller slukkes
  • Gå i cafeområdet hvis du skal tale i mobiltelefon
  • Tør sved op med dit medbragte håndklæde eller med papir fra holderne
  • Sørg for at være ude til lukketid og ikke bare færdig med træning